Hos Fionia Parket ApS (CVR.nr. 34879362) respekterer vi lovgivning og ønske om
hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Vi er bevidste om vores pligt til
beskyttelse og forsvarlig behandling af persondata. Vi beskytter persondata ved
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at behandling af persondata sker i henhold til
lovgivning mv.
For så vidt angår oplysninger indsamlet via vores hjemmeside og cookies samt
lignende teknologier henvises til vores datapolitik på www.fioniaparket.dk

Behandling af persondata
Ved oprettelse af en kundekonto hos Fionia Parket behandler og opbevarer vi
navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. Oplysningerne
anvendes i forbindelse med salg og levering af materialer samt kreditvurdering og
eventuelt kreditforsikring.
Som led i vores forretningsdrift og opfyldelse af vores aftale med kunder distribueres
og sendes varer til fx kunder og byggepladser. Vi benytter fremmede vognmænd
samt leveringsservice, som modtager oplysninger om fx navn og leveringsadresse.
Vi bruger kun persondata til markedsføring, hvis vi har modtaget samtykke, med
mindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at have indhentet
samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke ønsker at modtage
markedsføring og fravælge nyhedsbreve mv. Personoplysninger indsamlet i
forbindelse med fx konkurrencer anonymiseres eller slettes, når der ikke længere er
behov for at behandle oplysningerne.
Vi indsamler og registrerer persondata på alle medarbejdere i forbindelse med
ansættelse med henblik på fx lønudbetaling, pension, uddannelse mv. Data
opbevares og slettes i henhold til lovgivning og ansættelsesretslig praksis og kun så
længe, det er nødvendigt. Persondata vedrørende medarbejdere registreres i de
centrale HR- og lønsystemer. Der foretages ingen registrering af følsomme
personoplysninger.
Persondata vedrørende fx kunder og medarbejdere behandles i henhold til
Databeskyttelsesforordningen samt supplerende lovgivning og branchestandarder
fx Bogføringsloven og Inkassoloven.

Indsigt og sletning mv
Du har ret til indsigt i og sletning af de persondata, vi har indsamlet om dig samt ret
til indsigelse mod vores behandling og til at få korrigeret dine oplysninger, hvis de
ikke skulle være korrekte, dog med visse lovbestemte undtagelser.
Henvendelse vedrørende vores behandling af persondata bedes rettet
til persondata@fioniaparket.dk. Henvendelser vil normalt blive besvaret hurtigst
muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. I særlige
tilfælde, hvor anmodningen er kompliceret, kan svartiden være op til tre måneder.
Skulle det være tilfældet, vil du få besked om forlænget svartid.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores persondatapolitik i tilfælde af ændringer i fx
lovgivning.