Denne datapolitik er gældende fra den 25. maj 2018.

Hjemmesiden www.fioniaparket.dk tilhører og administreres af Fionia Parket ApS. Ved at benytte denne hjemmeside anses brugeren for at have tiltrådt nærværende datapolitik.

Datapolitikken beskriver blandt andet, hvordan Fionia Parket ApS håndterer og behandler brugernes oplysninger. Når man som bruger benytter Fionia Parket ApS’s hjemmeside, indsamler og bruger vi forskellige oplysninger for at forbedre oplevelsen og sikkerheden. Dette er en standard teknologi, som stort set alle hjemmesider anvender i dag. 

Ophavsret

Ophavsretten til denne hjemmeside og softwaren på denne hjemmeside tilhører Fionia Parket ApS.

I henhold til gældende dansk ret er brugen af hjemmesiden underlagt følgende betingelser:

  • Hjemmesiden eller dele heraf samt billeder må ikke ændres, kopieres, reproduceres, udsendes, genudgives, uploades, overføres, sælges eller distribueres eller på anden måde gengives uden Fionia Parket ApS´s skriftlige samtykke.
  • Private brugere må dog gerne printe eller gemme materiale fra hjemmesiden til eget ikke kommercielle brug.

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside, alle de heri indeholdte informationer og materiale samt funktioner og programmel tilgængelig herpå stilles til rådighed, som det er og forefindes uden udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til bestemte formål, ligesom der heller ikke ydes garanti for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. 

Fionia Parket ApS indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte eller fuldstændige eller for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, anvisninger eller andre oplysninger vist, beregnet eller distribueret via denne hjemmeside. Ændringer kan til enhver tid foretages i oplysninger vist, beregnet eller distribueret via denne hjemmeside.

Fionia Parket ApS påtager sig intet ansvar for andre hjemmesider, som brugeren via link fra denne hjemmeside kan få adgang til.

Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er Fionia Parket ApS erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller følgetab, der er forårsaget af eller kan henføres til benyttelse af denne hjemmeside.

Indsamling 

Fionia Parket ApS indhenter oplysninger om hjemmesidens brugere på forskellige måder. Oplysningerne indhentes primært ved brugernes indtastninger i forbindelse med deres registreringer, og gennem brug af såkaldte ”cookies” (se mere nedenfor). 

De brugeroplysninger som Fionia Parket ApS i første omgang indsamler og opbevarer i forbindelse med oprettelse af en profil, er brugernes egne indtastninger, f.eks. navn, brugernavn, e-mailadresse og en selvvalgt adgangskode. I forbindelse med brug af vores services registreres og opbevares den anvendte IP-adresse for din internet forbindelse. Registreringen af IP-adressen er nødvendig for en sikker brug af vores services. 

Anvendelse 

Fionia Parket ApS videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger, eller oplysninger om din færden på vores hjemmeside og brug af vores services. 

Vi anvender alene brugernes oplysninger til at kunne levere de ønskede services til brugerne. 

Bliver du som bruger bekendt med, at dine registrerede oplysninger er fejlbehæftet, kan du til enhver tid kontakte Fionia Parket ApS og anmode om hjælp til, at rette de fejlbehæftede oplysninger. Dog kun i det omfang, du ikke selv som bruger kan rette disse oplysninger via din brugerprofil. 

Såfremt Fionia Parket ApS måtte blive pålagt af politiet eller af domstolene at udlevere brugers oplysninger, vil vi udlevere de krævede oplysninger. 

Cookies 

Når du som bruger gør brug af vores hjemmeside og services, modtager du automatisk en såkaldt ”cookie”, som er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser. Denne fil registrerer dig som en unik bruger på vores hjemmeside. Filen indeholder i sig selv ikke oplysninger om dig, og informationerne som modtages er anonyme. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus. Læs mere om cookies ved klik på dette link: http://minecookies.org/information-om-cookies/

Fionia Parket ApS bruger cookies til at give det mest optimale brugervenlighed. Cookies er ligeledes nødvendige af hensyn til de tekniske funktionaliteter på vores hjemmeside. Cookies bruges også til at identificere brugerne og vedligeholde brugernes login-status. 

Derudover bruger vi cookies til forskellige statistikformål (se mere nedenfor). 

Cookies er nødvendige for at kunne afvikle vores services korrekt. Hvis du via din browseropsætning ikke tillader brug af cookies, kan det påvirke funktionaliteten af hjemmesiden. Ved brug af vores hjemmeside og services, accepterer du, at vi bruger cookies. 

I de fleste browsere har du mulighed for at slette cookies, blokere for cookies eller modtage en advarsel før, der gøres brug af cookies. Check vedledningen eller hjælpefunktionen i din browser for mere information om disse funktioner. 

Statistik 

Vi anvender cookies til at føre statistik over brugers besøg på vores hjemmeside. Statistik-systemet indsamler information om hvor mange besøgende, vi har, hvor de kommer fra og hvilke dele af vores hjemmeside, der gøres brug af. Det er anonyme informationer, der registreres i statistik-systemet. 

De indsamlede statistik-oplysninger bruges alene til at tilpasse og forbedre vores hjemmeside og services til gavn for vores brugere. 

Sikkerhed 

Brugernes oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgang til brugers oplysninger på Fionia Parket ApS er begrænset til medarbejdere hos Fionia Parket ApS. Vi anvender forskellige værktøjer (f.eks. adgangskoder mv.) for at beskytte brugernes oplysninger mod uautoriseret adgang til disse. 

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsel og databehandling via internettet. Når oplysninger behandles og opbevares elektronisk, er der altid en risiko for, at andre ulovligt tiltvinger sig adgang til beskyttede oplysninger. 

Opdatering 

Fionia Parket ApS forbeholder sig ret til løbende at opdatere vores datapolitik, således at en ny datapolitik træder i kraft per ændringsdatoen. Den til enhver tid gældende politik, vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside med anførsel af hvilken dato, datapolitikken er gældende fra.