Planke gulv Trægulv Massive planker

Om Fionia Parket

Fionia Parket er en grøn virksomhed, som har mere end 30 års erfaring indenfor trægulvsbranchen. Det giver os en stor knowhow, når der skal vælges bæredygtige trægulve til den professionelle del af byggebranchen.

Vi støtter bæredygtigt skovbrug ved at være FSC (vores FSC-licensnummer er FSC C163637) – og PEFC certificeret, og vi gør vores bedste for, at der bliver valgt certificerede trægulve til de danske byggerier. Kig efter vores FSC-certificerede produkter. 


Fionia Parket har specialiseret sig i at finde den helt rigtige gulvløsning i tæt dialog med aktørerne i byggebranchen fra bygherre og arkitekter til gulvmontører. Vi er med vores kunder hele vejen fra dialog om valg af trægulv til vejledning omkring montering og overfladebehandling til indeklima og pleje af det færdige gulv.

Gulvløsninger som dette kan omfatte:

  • Eksklusive firmadomiciler
  • Funktionelt skolebyggeri
  • Rustikke kirker
  • Æstetiske museer
  • Luksusbolig byggerier
  • Rådhuse
  • Plejehjem
  • Trafikerede lufthavne

Hvem er Fionia Parket:

 

VISION

 • At blive betragtet som en seriøs, faglig og anerkendt samarbejdspartner
 • At aktører på det professionelle marked ikke foreskriver eller køber trægulve uden at forespørge Fionia Parket.
 • At være innovativ og trendsætter af trægulve i Danmark
 • At være en markedsledende udbyder af trægulve i Danmark

MISSION

Fionia Parket ApS tilbyder et bredt program af bæredygtige kunde- og projekttilpassede trægulvsløsninger af høj kvalitet til markedets bedste priser.

VÆRDIER

 • Ærlighed – at vi er gennemsigtige, så der ikke er tvivl om, at vi lever for at skabe forretningsmæssige fordele for vore kunder og samarbejdspartnere.
 • Professionelle – at vi har en dybdegående og detaljeret viden om produkter og monteringsmetoder
 • Service – at vi går langt for at være en god samarbejdspartner
 • Uformelle – at vi er nede på jorden og til at tale med
 • Passion – at vi brænder for det, vi beskæftiger os med
 • Nytænkning – at vi er klar og har vilje til forandring

Historie

Fionia Parket har rødder tilbage til 1927, hvor man i Odense begyndte produktionen af parketstave. I årene derefter blev stavene fra Fionia Parket mere og mere efterspurgt grundet den høje kvalitet. Selv den dag i dag kender især den ældre generation Fionia Parket for den fine kvalitet.

De stolte fynske parkettraditioner bliver i dag videreført af Henrik Andersen.

Henrik Andersen startede i trægulvsbranchen tilbage i 1989, hvor de eksotiske trægulve gjorde deres indtog på de danske gulve.

Arkitekterne efterspurgte mørke og hårde træsorter, og valget faldt på det meget slidstærke Keruing “jerntræ”, der var kendt fra anvendelse i bunden af containere og lastvogne. Turen gik til Thailand og Malaysia, hvor vi efter et grundigt research valgte at tilbyde Keruing mosaik, der på trods af tykkelsen på 8 mm, ville være tilstrækkeligt til at modstå den store belastning fra kontorstole, sækkevogne mv.

Den dag i dag ligger Keruing gulvene fortsat hos bla. TV2 i Odense og Århus Stiftstidende, og de er kun blevet smukkere med årene.

I de efterfølgende år blev udvalget øget med træsorterne Kempas og Merbau, og specielt de små 10 mm tykke strips var populære, især når de blev monteret i stigemønster. Skibsgulve af Merbau og Teak med sort gummifuge var ligeledes eftertragtede.

I de efterfølgende år blev den traditionelle lamelparket i 14 mm og 22 mm tykkelse af typen 3-stavs og 1-stavs lamelparket taget med i porteføljen, så vi kunne tilbyde kunderne den mest efterspurgte type trægulv.

Arkitekt Kolja Nielsen fra Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen kom til os med ønsket om et specielt gulv, som han havde set under en udlandsrejse, og han beskrev det som værende ispinde i rækker. Vi døbte gulvet højkantparket, og det blev så populært, at der nu ligger mange tusinde m2 højkantparket i byggerier overalt i Norden.

Besøg hos producenter mange steder i verden gav inspiration til at sammensætte et program af trægulve, der kunne dække efterspørgslen efter både det traditionelle men især de specielle og individuelt tilpassede trægulvsløsninger, hvad angår træsort, type, dimension, mønster, overfladebehandling og monteringsmetode.

Produktprogrammet blev udvidet med:

Klodsegulve, klodsemosaik, mosaikparket, inline, rækkeparket, multiplanke, 2-lagsparket og individuelt tilpassede gulve efter arkitektens ønske.

Der sker en konstant udvikling i arkitekter og bygherres ønsker til trægulve. I en periode er de mørke trægulve som Merbau og Jatoba populære, og senere var Kirsebær eftertragtet. Så skiftede trenden og især den lyse Ask blev efterspurgt, og for tiden er det Eg, der har fået en renæssance.

Innovation er særligt vigtigt for os. Vi vil både nu og i fremtiden være en attraktiv partner for arkitekter og bygherrer, uanset om de ønsker et traditionelt trægulv eller en individuel specialløsning.

Derfor vil vi være med i front indenfor nye gulvtyper, farver og overflader. Derudover kan vi rådgive om løsninger til lettere og hurtigere montering og til forbedring af for eksempel akustik. Vi er med andre ord med i hele processen fra den rå beton til det færdige gulv.

Fionia Parks historie: 

CSR-STRATEGI

Fionia Parket er en grøn virksomhed, som lægger stor vægt på at yde en høj grad af samfundsansvar. Vi har derfor udarbejdet en CSR – strategi, hvor vi beskriver vores politiske og handlingsplaner overfor medarbejdere, miljø, klima og leverandører. Vi støtter bæredygtig skovbrug og vi gør vores bedste for at der bliver valgt certofocerede trægulve til de danske buggerier. 

Læs mere om vores CSR-strategi her: 

Vores FSC® produktgruppelisten:

Erklæring om arbejdstageres rettigheder: 

 

 

 

Hvad Fionia Parket kan gøre for dig som:

 

For ARKITEKTEN

Nyskabende arkitektur eller nænsom restaurering?
Fionia Parket har gennem tiden oparbejdet et globalt netværk af producenter af alle typer trægulve. Uanset udfordringen finder vi det rette trægulv, der matcher kravene til arkitekttoniske løsninger og høj kvalitet.

 • Buede planker
 • Koniske planker
 • Savskårne planker
 • Maritime planker med fuger og propper
 • Stjerner og kompasroser
 • Farvede stave
 • Unikke mønstre
 • Specielle dimensioner
 • Kun fantasien sætter grænser …

Vores store viden om træ og hjælpematerialer samt gulvtypernes styrker og udfordringer under monteringen gør os til en seriøs og kompetent rådgiver fra den rå beton til det færdige gulv.

Et godt indeklima er altafgørende for beboerne. Materialernes afgasning, radon, luftfugtighed samt reduktion af trin- og trommelyd er problemområder, der ofte glemmes i projekteringsfasen, og som er nærmest uløselige eller ekstremt dyrt at ændre på, når først bygningen er taget i brug. Vi vejleder også om de tiltag, man kan gøre for at sikre et behageligt indeklima.

Nogle af de væsentligste faktorer, man som arkitekt eller bygherre bør være opmærksom på i projektets forløb er følgende:

 • Krav og forventninger til trægulvet
  Design, udseende, overflade og bæredygtighed
 • Anvendelsessted
  Bolig, lettere erhverv eller steder med større belastning
 • Funktion
  Demonterbart gulv til f.eks. EDB-installationer
 • Lysindfald
  Store vinduespartier, ovenlys eller vinduer mod gulvet
 • Klimaforhold – før, under og efter monteringen
  Fugt og varme, gulvvarme, luftskifteanlæg eller aircondition
 • Lyd
  Gangarealer, storrumskontorer, etagebyggeri – reducering af trinlyd og trommelyd
 • Pleje og vedligeholdelse
  Plan over drift- og vedligeholdelse samt udgifter forbundet hermed

For GULVENTREPRENØREN

Sikkerhed og tryghed for fagmanden betyder, at vi har valgt at være totalleverandør fra den rå beton til det færdige gulv.

Vi har derfor et bredt udvalg af alt fra underlag og lim til fodlister, trappetrin og håndlister samt plejeprodukter.

Vi leverer alle produkter klar til brug på byggepladsen som samlede løsninger. Det giver garanti for, at der bruges produkter, som passer sammen, ligesom det sparer tid for gulventreprenøren.

Et tæt samarbejde og informationsdeling mellem arkitekt, bygherre og gulventreprenør samt Fionia Parket som leverandør er den væsentligst forudsætning for at opnå et vellykket resultat.

Det hænder, at Fionia Parket ikke har været med i projekteringsfasen, hvorfor arkitektens nyskabende og udfordrende ideer er ikke altid er lige lette at føre ud i livet. Vi sætter os derfor grundigt ind i arkitektens tegninger og beskrivelser, så vi kan give gode råd og vejledning omkring monteringen.

Mange gulventreprenører og bygherrer har været udsat for reklamationer, og at trægulvene ikke levede op til forventningerne. Disse problemer kunne være undgået, hvis man havde sørget for en detaljeret kvalitetssikring ikke kun på trægulvet men også på undergulvet, byggepladsforholdene samt klimaforholdene før, under og efter monteringen.

Nogle af de væsentligste faktorer, man som gulventreprenør bør være opmærksom
på i projektets forløb er følgende:

 • Detaljeret beskrivelse af det valgte trægulv samt hjælpematerialer
 • Krav til undergulv, indeklima og byggepladsforhold
 • Tidsplan
 • Kvalitetssikring herunder modtagekontrol
 • Logistik
 • Montering
 • Mangelafhjælpning
 • Aflevering

For BYGHERRE

Når gulventreprenøren har udført sit arbejde og afleveret gulvet til bygherren, er det bygherrens risiko, at indeklimaet er korrekt, og at gulvets plejes og vedligeholdes efter forskrifterne.

Trægulve er et naturprodukt, der altid er i bevægelse, fordi det tilpasser sin træfugt til luftfugtigheden. Om sommeren, når luftfugtigheden er høj, stiger træfugten, og træet udvider sig med risiko for op buling og krumning. Om vinteren, når luftfugtigheden er lav, falder træfugten, og træet svinder med risiko for revner, sprækker og konvekse brædder.

For bevaring af trægulvets flotte udseende og menneskets velbefindende kræves et sundt Indeklima med en luftfugtighed på omkring 50 % R.F. ved en temperatur på ca. 20 grader. Anskaf et hygrometer til at måle luftfugtigheden og anvend luftbefugter for at undgå ekstrem udtørring af trægulvet. Meget lav luftfugtighed giver udtørrede slimhinder, som kan give hovedpine.

Vi har udarbejdet generelle pleje- og vedligeholdelsesvejledninger, og vi giver gerne gode råd, når der skal udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan til det konkrete byggeri.

Nogle af de væsentligste faktorer, man som beboer eller bygherre bør være opmærksom på er følgende:

 • Klimaforhold
  Fugt og varme – gulvvarme, luftskifteanlæg eller aircondition
 • Beskyttelse af gulvet
  Konstruktiv vedligeholdelse – måtter, bløde hjul under kontorstole, filtdupper mv.
 • Pleje- og vedligeholdelse
  Typer af vedligeholdelse, hyppighed og de korrekte vedligeholdelses produkter

Kontakt os