Vrå Børne- og kulturhus

Produkt:                                                                                                                               Klodsegulv

___________________________________________________________________________________________________

Sort:                                                                                                                                             fyr     

__________________________________________________________________________________________________

Lokation:                                                                                                                                      Vrå

___________________________________________________________________________________________________

Type byggeri:                                                                                                             Skole og kulturhus